SIEDZIBA

 hdr elewacja 9w1sm

 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu w latach 1982-83 liczyła 150 radców prawnych. Pierwsza siedziba mieściła się w małym pokoju przy ulicy Zwierzynieckiej, później w Sądzie Okręgowym, następnie w Areszcie Śledczym. W 1993 roku kupiono na własność lokal przy ulicy Strzeleckiej a w 2002 roku 3 piętrowy budynek przy ulicy Chwaliszewo 69, aktualną siedzibę. Obecnie samorząd poznański liczy 2943 osoby. Dziesięć lat temu szkolono 252 aplikantów radcowskich a dziś prawie 900 młodych prawników. Ambitnych, zdolnych, zainteresowanych zawodem radcy prawnego mimo niepewnej sytuacji na rynku pracy i ograniczonej możliwością jego wykonywania. OIRP w Poznaniu od lat aktywnie włącza się w proces przebudowy państwa i samorządu. Dziś samorząd ewoluuje, poszukując nowych lepszych form funkcjonowania i oddziaływania na społeczeństwo oraz na polityków. Toczy swoistą walkę o poziom usług prawniczych i prawną edukację społeczeństwa. Angażuje się w liczne projekty podnoszące świadomość prawną obywateli, propagujące naukę prawa w szkołach i na forach internetowych. Inicjuje dyskusje i spotkania środowisk zainteresowanych zmianą tzw. umów śmieciowych, na podstawie których dziś aż 65% młodych ludzi świadczy w Polsce pracę. To trudne społeczne sprawy ale samorząd radcowski będący zawodem zaufania społecznego chce doradzać i pomagać w ich rozwiązaniu.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
Ul. Chwaliszewo 69
61-105 Poznań
 

Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną jest 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.