SPOTKANIA

21. 05. 2015 – Spotkanie z Panią Minister Joanną Kluzik-Rostkowską.
W dniu 21 maja br w Ministerstwie Edukacji Prawnej dr Krystyna Babiak, dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP i koordynator merytoryczny mec. Jolanta Kucharzak spotkały się z Joanną Kluzik-Rostkowską, Minister Edukacji Narodowej . Panie dyskutowały o tym jak w obecnie obowiązującej podstawie programowej polskich szkół może funkcjonować edukacja prawna i co można dziś zmieniać aby wprowadzać ją do szkół w szerszym zakresie. Rozmawiano także o systemowych rozwiązaniach pomocy prawnej dla dyrektorów szkół. Ustalono kilka istotnych spraw. Centrum Edukacji Prawnej od przyszłego roku organizować będzie Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Prawie, wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowywać będzie materiały dotyczące edukacji prawnej wykorzystywane na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, lekcjach wychowawczych i lekcjach o przedsiębiorczości. Prowadzone będą także prace nad wprowadzeniem do przyszłej podstawy programowej przedmiotu „prawo”. Minister Kluzik-Rostkowską zgodziła się wziąć udział i objąć patronatem honorowym ogólnopolską konferencją poświęconą mediacjom rówieśniczym. Termin konferencji ustalono na 23 września br.