MEDIACJE 2015

 med 2

Mediacje kluczem do rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży

Czy w szkole potrzebna jest mediacja i czy obecność mediatorów wśród uczniów ma istotny wpływ na zmniejszenie zjawiska agresji i przemocy? Na ten temat dyskutowali uczestnicy konferencji „Mediacje rówieśnicze – szansą na rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich uczniów”. Wydarzenie odbyło się w środę 23 września 2015 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Choć obecność pedagogów, szkolnych psychologów oraz zaangażowanie wychowawców przeciwdziała wielu zjawiskom przemocy, to jednak według statystyk okazuje się, że ponad 57 proc. uczniów uległa w szkole przemocy incydentalnie, a około 8 proc. uległo jej częściej niż jeden raz. Organizatorzy środowej konferencji – Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie z siedzibą w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu – zauważając problemy przemocy w szkole, chcą zachęcić do rozwiązywania sporów i konfliktów oraz osiągania porozumienia za pomocą mediacji.
Konferencja skierowana była przede wszystkim do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów, psychologów i nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat mediacji rówieśniczych i tego, w jaki sposób przeciwdziałają one agresji i niedostosowaniu młodzieży. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do wysłuchania wystąpień na temat istotnych problemów z zakresu mediacji cywilnych, polskiego doświadczenia w mediacjach rówieśniczych, mediacji szkolnych – jako sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych
i kształtowania postaw obywatelskich. Dodatkowo uczestnicy konferencji zapoznają się z problemami oraz rozwiązaniami stosowanymi już przez Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku.
Konferencję otworzyła dr Krystyna Babiak, Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej a całość poprowadziła mec. Jolanta Kucharzak – koordynator Centrum. Udział w wydarzeniu wzięli: Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Krystyna Łybacka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Dorota Kinal, Wicewojewoda Wielkopolski oraz Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty.

 med 1