AKADEMIA – KONKURS

IV Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2018/2019.

Począwszy od 18 marca 2019 r. rusza kolejna, IV Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2018/2019.

Panel rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://konkursakademia.pl/

Nad prawidłowym przebiegiem Akademii – Konkursu  czuwa powołany przez Organizatora Krajowy Komitet Organizacyjny.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII), uczniowie gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

 1. działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
 2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
 3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ww. cele realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych  w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok.2. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi 5 członków powołanych przez  Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu należą:

 1. Wybór dwóch trzyosobowych zespołów jurorów etapu centralnego tworzących Komisję Centralną Akademii – Konkursu.
 2. Kontrolowanie pracy Okręgowych Komitetów Organizacyjnych Akademii – Konkursu.
 3. Wręczenie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów i finalistów etapu centralnego Akademii – Konkursu
 4. Propagowanie idei Akademii – Konkursu.
 5. Pozyskiwanie środków na organizację Akademii – Konkursu.
 6. Powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej (testu) i kolejny raz będzie realizowany on – line za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą Przedstawiciele Komisji Szkolnych na komputerach w szkole podając dane uczestników tegorocznej Akademii.
Etap drugi przeprowadzany jest w siedzibach OIRP lub miejscach wskazanych przez poszczególne OIRP. Etap składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.
Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Krajowy Komitet Organizacyjny powoła dwa trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną  Komisję Akademii Konkursu.

Spośród uczestników troje uczniów (ze szkoły podstawowej i  z wygaszanych klas gimnazjalnych) oraz szkoły ponadpodstawowej z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów jak i finalistów przewidziane są stosowne zaświadczenia i nagrody.

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.centrumedukacjiprawnej.pl, w zakładce Akademia – Konkurs.
Pierwszy etap – szkolny  – odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 dla szkół podstawowych (i gimnazjum) oraz o godz.13:00 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Drugi etap – okręgowy  – odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibach OIRP.
Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w Warszawie.

Lista adresów e-mail Koordynatorów ds. edukacji prawnej poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych:

 • koordynator.bialystok@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.bydgoszcz@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.gdansk@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.katowice@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.kielce@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.koszalin@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.lublin@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.lodz@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.opole@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.rzeszow@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.torun@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.walbrzych@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.wroclaw@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.poznan@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.zielonagora@centrumedukacjiprawnej.pl

12.04.2019

I etap Akademii Wiedzy o Prawie zakończony

W tegorocznym konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP wzięło udział 426 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych z 83 placówek szkolnych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i, po raz pierwszy, szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2018/2019.

W I etapie uczestnicy wypełniali test on-line, w którym można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. Uczniowie szkół ponadpodstawowych uzyskiwali średnio wynik 37,36 punktu, a szkół podstawowych i gimnazjów – 37,83 punktów. Wypełnienie testu uczniom szkół podstawowych i gimnazjalistom zajmowało średnio 13 minut i 24 sekund. Uczniowie szkół ponadpodstawowych odpowiadali na pytania średnio w ciągu 13 minut i 42 sekund.

– Cieszę się, że mimo niełatwej w tym roku sytuacji, gdyż nasz Konkurs zbiegł się w czasie z egzaminami gimnazjalnymi oraz strajkiem nauczycieli, co jest trudne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, tak wielu młodych ludzi i ich opiekunów przystąpiło do Akademii Wiedzy o Prawie – powiedział Wiceprezes Krajowej Rady Leszek Korczak. Jestem niezmiennie pod wrażeniem zainteresowania problematyką prawniczą naszych najmłodszych obywateli – to napawa optymizmem, gdyż rośnie społeczna i obywatelska świadomość, a tym samym odpowiedzialność. Już dziś niecierpliwie czekam na spotkanie z finalistami w maju w Warszawie, a brawa należą się wszystkim uczniom, którzy stanęli do Konkursu – dodał.

II etap Konkursu odbędzie się 25 kwietnia br. na poziomie okręgowym i będzie polegał na pisemnym rozwiązaniu kazusu i ustnej odpowiedzi na wylosowane pytanie. IV etap Konkursu zaplanowano na 22 maja br. w Warszawie.

Poniżej prezentujemy zestawienia statystyczne dotyczące I etapu Konkursu Wiedzy o Prawie.

Dane Statystyczne IV Edycja Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie

12.04.2019

Szanowni Państwo,

Dziękując za przyjęcie zaproszenia uczniów Państwa szkół do udziału w IV edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie informujemy, że jeszcze w dniu dzisiejszym zostaną udostępnione szczegółowe zestawienia wyników, które znajdą Państwo po zalogowaniu się na stronie https://konkursakademia.pl/.

Zawiadamiamy również, że na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl zostanie opublikowana lista uczniów z poszczególnych województw, którzy uzyskawszy najwyższe wyniki, tym samym zakwalifikowali się do etapu okręgowego.
Życząc zdrowych, radosnych, spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkiej Nocy, pozostaję z pozdrowieniami

Dr Krystyna Babiak
Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP

15.04.2019

Wyniki IV Edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Wyniki konkursu 2019 (pobierz – kliknij tutaj)

17.04.2019

Lista szkół – miejscowości

17.05.2019

Osoby, które zakwalifikowały się do Finału

17.05.2019

Rozliczenie kosztów podróży za udział w Finale Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Uprzejmie informujemy, że w celu rozliczenia kosztów podróży do i z Warszawy w celu uczestniczenia w Finale Konkursu – Akademia Wiedzy o Prawie należy:

 • czytelnie wypełnić druk delegacji oraz dyspozycji refinansowania poniesionych kosztów wpisując:
  • – imię i nazwisko/imiona i nazwiska osób rozliczających koszty podróży ze wskazaniem: uczestnik, opiekun, członek komisji egzaminacyjnej,
  • – cel podróży: udział w Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie 22 maja 2019 r.,
  • – datę przyjazdu i odjazdu (w przypadku podróży samochodem),
  • – trasę podróży,
  • – wysokość kosztów podróży przypadającej na konkretną osobę,
  • – numer/y kont/a, na które należy dokonać zwrotu kosztów;
 • w przypadku podróży pociągiem lub autobusem należy załączyć bilety potwierdzające odbytą podróż;
 • w przypadku podróży samochodem – wpisać kilometraż, markę samochodu i numer rejestracyjny oraz pojemność.

Prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych ww. dokumentów na poniższy adres:

Krajowa Izba Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa
z dopiskiem: AKADEMIA

Mamy nadzieję na sprawne rozliczenie kosztów podróży.

Załączniki:

19.05.2019

PROGRAM FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEJ AKADEMII – KONKURSU WIEDZY O PRAWIE IV edycji w dniu 22 maja 2019 roku w Sądzie Najwyższym w Warszawie

 • 9:15 – 9:45 Przybycie uczestników wraz z opiekunami do Sądu Najwyższego
  Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6, sala „B” i „F” (I piętro)
 • 9:45 – 10:15 Uroczyste rozpoczęcie finału IV edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, wystąpienia:
  Rzecznika SN – SSN Pana Michała Laskowskiego
  Wiceprezesa KRRP – r.pr. Pana Leszka Korczaka
  Dyrektora CEP KRRP – r.pr. dr Krystyny Babiak
 • 10:15 – 11:00 Spacer po Sądzie Najwyższym
 • 11:00 – 14:00 Wystąpienia uczestników finału
 • 14:00 – 14:45 Obiad
 • 14:45 – 15:15 Ogłoszenie wyników finału, wręczenie nagród

27.05.2019

Finał IV edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

22 uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjów oraz uczniów szkół średnich przystąpiło w środę 22 maja br. w Warszawie do rozgrywki finałowej IV edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, zorganizowanego przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Ostatni – centralny etap IV edycji konkursu został przeprowadzony w siedzibie Sądu Najwyższego przy placu Krasińskich 2/4/6 w Warszawie.

W tegorocznym konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP wzięło udział 426 uczniów z 83 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 285 uczniów, w tym 223 ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 62 ze szkół ponadpodstawowych. Do etapu centralnego przystąpiło 22 uczniów, w tym 14 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 8 ze szkół ponadpodstawowych.

Uroczyste rozpoczęcie finału IV edycji Konkursu poprzedzone były wystąpieniami Rzecznika SN – SSN Michała Laskowskiego, Wiceprezesa KRRP – r.pr. Leszka Korczaka oraz Dyrektora Centrum Edukacji Prawnej – r.pr. dr Krystyny Babiak.
Jest mi bardzo miło przywitać was, młodych ludzi, którzy startują w konkursie, bo to oznacza, że jesteście ciekawi świata, że chcecie poznać jakąś część rzeczywistości, że nie chcecie się ograniczać do wymagań szkolnych – tymi słowami powitał młodzież rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. – Po drugie jest mi miło przywitać organizatorów konkursu i wszystkie osoby zaangażowane w proces edukacji prawnej, bo wymaga to dużo społecznej pracy. Jest to bardzo ważne, bo edukacja prawna to dziedzina w ostatnich latach nieco zaniedbana i efekty tych zaniedbań widzimy na co dzień. Warto robić takie konkursy. Prawo jest narzędziem, które może temu służyć – dodał.
Młodzież zrobiła krok w stronę swojej przyszłości – mówił na otwarciu Finału r.pr. Leszek Korczak, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Wszyscy są zwycięzcami, bo odważyli się postawić na wiedzę i tę wiedzę pogłębiać, a wiedza jest najważniejsza. W życiu mogą się zdarzyć różne zawirowania – można stracić majątek, zaczynać wszystko od początku, ale jeżeli ktoś ma wiedzę, to sobie z przeciwnościami losu poradzi. Posiadanie wiedzy powoduje to, że ludzie nie boją się zmian i mogę pracować we Wrocławiu, w Warszawie, Amsterdamie czy gdziekolwiek. Życzę wam, żebyście mogli wybrać sobie miejsce pracy w dowolnym miejscu świata. Skoro znaleźliście czas na edukację prawną, która nie daje żadnych punktów, zainwestowaliście w wiedzę i postanowiliście ją skonfrontować z innymi, to już osiągnęliście bardzo dużo.
Przed finałowym egzaminem uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mieli możliwość zwiedzić gmach Sądu Najwyższego, poznać historię jego budowy i zasady funkcjonowania.
O godzinie 11.00 Finaliści przystąpili do centralnych eliminacji, odpowiadając na wylosowane pytania przed komisją. Każdy z uczestników mógł otrzymać maksymalnie od 0 do 20 punktów za wypowiedź. Trzech uczestników z najlepszymi wynikami ze szkół podstawowych (i gimnazjów) oraz szkół ponadpodstawowych uzyskało tytuł laureata, a pozostałe osoby zostały finalistami Akademii – Konkursu. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne oraz rzeczowe, finaliści zaś dyplomy i nagrody rzeczowe.

Laureaci IV edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie Centrum Edukacji Prawnej, rok szkolny 2018/2019

Kategoria: szkoły podstawowe i gimnazja:
1. miejsce: Jakub Fortuna (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO w Poznaniu; województwo wielkopolskie)
2. miejsce: Weronika Woźny (Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi; województwo łódzkie)
3. miejsce: Weronika Korcala (Szkoła Podstawowa Nr 9 w Toruniu; województwo kujawsko-pomorskie)

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe
1. miejsce: Kinga Szymańska (Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej; województwo warmińsko-mazurskie)
2. miejsce: Mateusz Kaik (II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu; województwo wielkopolskie)
3. miejsce: Paweł Sarzyński (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni; województwo pomorskie)

Wszystkim finalistom dziękujemy za udział, gratulujemy laureatom i zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie w roku szkolnym 2019/2020.