AKADEMIA – KONKURS

IV Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2018/2019.

Począwszy od 18 marca 2019 r. rusza kolejna, IV Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2018/2019.

Panel rejestracyjny znajduje się pod adresem:

https://konkursakademia.pl/

Nad prawidłowym przebiegiem Akademii – Konkursu  czuwa powołany przez Organizatora Krajowy Komitet Organizacyjny.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII), uczniowie gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

 1. działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
 2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
 3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ww. cele realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych  w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok.2. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi 5 członków powołanych przez  Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu należą:

 1. Wybór dwóch trzyosobowych zespołów jurorów etapu centralnego tworzących Komisję Centralną Akademii – Konkursu.
 2. Kontrolowanie pracy Okręgowych Komitetów Organizacyjnych Akademii – Konkursu.
 3. Wręczenie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów i finalistów etapu centralnego Akademii – Konkursu
 4. Propagowanie idei Akademii – Konkursu.
 5. Pozyskiwanie środków na organizację Akademii – Konkursu.
 6. Powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej (testu) i kolejny raz będzie realizowany on – line za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą Przedstawiciele Komisji Szkolnych na komputerach w szkole podając dane uczestników tegorocznej Akademii.
Etap drugi przeprowadzany jest w siedzibach OIRP lub miejscach wskazanych przez poszczególne OIRP. Etap składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.
Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Krajowy Komitet Organizacyjny powoła dwa trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną  Komisję Akademii Konkursu.

Spośród uczestników troje uczniów (ze szkoły podstawowej i  z wygaszanych klas gimnazjalnych) oraz szkoły ponadpodstawowej z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów jak i finalistów przewidziane są stosowne zaświadczenia i nagrody.

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.centrumedukacjiprawnej.pl, w zakładce Akademia – Konkurs.
Pierwszy etap – szkolny  – odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00 dla szkół podstawowych (i gimnazjum) oraz o godz.13:00 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Drugi etap – okręgowy  – odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibach OIRP.
Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w Warszawie.

Lista adresów e-mail Koordynatorów ds. edukacji prawnej poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych:

 • koordynator.bialystok@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.bydgoszcz@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.gdansk@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.katowice@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.kielce@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.koszalin@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.lublin@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.lodz@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.opole@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.rzeszow@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.torun@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.walbrzych@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.wroclaw@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.poznan@centrumedukacjiprawnej.pl
 • koordynator.zielonagora@centrumedukacjiprawnej.pl

12.04.2019

I etap Akademii Wiedzy o Prawie zakończony

W tegorocznym konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Prawnej przy KRRP wzięło udział 426 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych z 83 placówek szkolnych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i, po raz pierwszy, szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2018/2019.

W I etapie uczestnicy wypełniali test on-line, w którym można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. Uczniowie szkół ponadpodstawowych uzyskiwali średnio wynik 37,36 punktu, a szkół podstawowych i gimnazjów – 37,83 punktów. Wypełnienie testu uczniom szkół podstawowych i gimnazjalistom zajmowało średnio 13 minut i 24 sekund. Uczniowie szkół ponadpodstawowych odpowiadali na pytania średnio w ciągu 13 minut i 42 sekund.

– Cieszę się, że mimo niełatwej w tym roku sytuacji, gdyż nasz Konkurs zbiegł się w czasie z egzaminami gimnazjalnymi oraz strajkiem nauczycieli, co jest trudne zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, tak wielu młodych ludzi i ich opiekunów przystąpiło do Akademii Wiedzy o Prawie – powiedział Wiceprezes Krajowej Rady Leszek Korczak. Jestem niezmiennie pod wrażeniem zainteresowania problematyką prawniczą naszych najmłodszych obywateli – to napawa optymizmem, gdyż rośnie społeczna i obywatelska świadomość, a tym samym odpowiedzialność. Już dziś niecierpliwie czekam na spotkanie z finalistami w maju w Warszawie, a brawa należą się wszystkim uczniom, którzy stanęli do Konkursu – dodał.

II etap Konkursu odbędzie się 25 kwietnia br. na poziomie okręgowym i będzie polegał na pisemnym rozwiązaniu kazusu i ustnej odpowiedzi na wylosowane pytanie. IV etap Konkursu zaplanowano na 22 maja br. w Warszawie.

Poniżej prezentujemy zestawienia statystyczne dotyczące I etapu Konkursu Wiedzy o Prawie.

Dane Statystyczne IV Edycja Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie

12.04.2019

Szanowni Państwo,

Dziękując za przyjęcie zaproszenia uczniów Państwa szkół do udziału w IV edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie informujemy, że jeszcze w dniu dzisiejszym zostaną udostępnione szczegółowe zestawienia wyników, które znajdą Państwo po zalogowaniu się na stronie https://konkursakademia.pl/.

Zawiadamiamy również, że na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl zostanie opublikowana lista uczniów z poszczególnych województw, którzy uzyskawszy najwyższe wyniki, tym samym zakwalifikowali się do etapu okręgowego.
Życząc zdrowych, radosnych, spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkiej Nocy, pozostaję z pozdrowieniami

Dr Krystyna Babiak
Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP

15.04.2019

Wyniki IV Edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Wyniki konkursu 2019 (pobierz – kliknij tutaj)

17.04.2019

Lista szkół – miejscowości