SZKOŁA BLIŻSZA PRAWU

ZNAK przestrzenny e1454197687379
 

„Szkoła bliższa prawu” – Program Edukacyjny Krajowej Rady Radców Prawnych
realizowany przez Centrum Edukacji Prawnej KRRP z siedzibą w Poznaniu adresowany do szkół.
Celem programu jest wzrost świadomości prawnej oraz nabycie wiedzy prawnej przez nauczycieli i uczniów szkół wszystkich szczebli poprzez prowadzenie długofalowego procesu kształcenia i budowania właściwych postaw prawnych i obywatelskich.

„Szkoła bliższa prawu” – Program Edukacyjny realizowany będzie w szkołach wszystkich szczebli, które zadeklarują w nim swój udział poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa.
Szkoły zgłoszone do Programu objęte zostaną patronatem Centrum Edukacji Prawnej KRRP.
W ramach Programu prowadzone będą w szkołach następujące działania:
1. Prowadzenie lekcji prawa dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich według autorskiego programu.
2. Wprowadzenie do szkół mediacji rówieśniczych, które rozwiną postawy społeczne
i obywatelskie uczniów.
3. Organizowanie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie na poziomie szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
4. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy o Prawie dla szkół ponadgimnazjalnych.
5. Szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez radców prawnych z zakresu prawa
administracyjnego, cywilnego, karnego i oświatowego, szkolenia z zakresu mediacji rówieśniczych oraz warsztaty dydaktyczne z zakresu prowadzenia lekcji o prawie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, oraz szkolenia odpłatne finansowane z budżetu szkoleniowego Kuratorium Oświaty lub szkoły.
6. Obsługa prawna szkół (odpłatna).