MEDIACJE 2016

PROGRAM

MEDIACJE W SZKOLE – KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH POSTAW UCZNIÓW
I POZYTYWNYCH RELACJI W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

22 września 2016, Sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Poznań, Al. Niepodległości 34

10:00 – 10:50 Powitanie gości
Wystąpienia sygnatariuszy porozumienia kreującego Wielkopolskie
Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej:
Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Pani Marzeny Wodzińskiej
Dziekana OIRP w Poznaniu – Pana Zbigniewa Tura
Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych – dr Krystyny Babiak
Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu – Pana Henryka Komisarskiego
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Pani Elżbiety Leszczyńskiej
oraz gościa specjalnego

10.50. – 11.00
Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych – Pana Dariusza Sałajewskiego

11:00 – 12:00 Wykład wprowadzający:
Mediacje rówieśnicze – atut wychowawczy – z perspektywy dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego
Pani Iwona Klein – Dyrektor/mediator i Pani Katarzyna Stryjek – pedagog szkolny/mediator
w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku

12:00 – 14:00
Warsztat dla dyrektorów szkół nt. wykorzystania mediacji w procesie
zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów wychowawczych, Pani Iwona Klein

12:00 – 14:00
Warsztat dla pedagogów i psychologów szkolnych nt. miejsca mediacji w pracy
pedagogów i psychologów szkolnych